Wedstrijdverplichtingen

Verplichtingen voor het spelen van een competitiewedstrijd:

  1. Alle competitiespelers dienen tijdens competitiewedstrijden een geldig lidmaatschapsbewijs te kunnen tonen aan de teamaanvoerder van de tegenstander en aan de in 3.8 lid 7 genoemde
    bevoegde functionarissen.
  2. Een lid van de lidvereniging waartoe een team behoort, treedt op als aanvoerder van dit team.
  3. Is het in lid 2 van dit artikel bedoelde lid geen lid van genoemd team, maar non-playing-captain(NPC), dan is hij verplicht vóór aanvang van de competitiewedstrijd dit bekend te maken aan de aanvoerder van de tegenstander.
  4. Het dragen van uniforme sportkleding is verplicht. In de spelregels zijn nadere bepalingen over de sportkleding opgenomen.

(Artikel 3.2 afdelingsreglement NTTB-afdeling west)

INVALLERSBEPALINGEN

Met ingang van de voorjaarscompetitie 2017 worden de invallers bepalingen aangepast.
De nieuwe regels worden opgenomen in het competitieboek voorjaar 2017.

 

 

Aantal keer bekeken: 401

 

Aantal keer bekeken: 401