Afwikkeling wedstrijdformulieren

wedstrijdformulierenbakjeAlgemeen
De thuisspelende vereniging is er verantwoordelijk voor dat de wedstrijdformulieren zo snel mogelijk bij de bond terecht komen. Daarom is het belangrijk dat de wedstrijdsecretaris (Frans Meijer) tijdig over deze wedstrijdformulieren kan beschikken.

 • Witte exemplaar : met aanvoerder mee om te scannen en daarna weer terug naar de club in het bruine wedstrijdformulierenbakje
 • 2e (gele) exemplaar : op speelavond in bruine wedstrijdformulierenbakje
 • 3e (blauwe) exemplaar : met de tegenstanders mee

Na uitwedstrijden moet het blauwe exemplaar in het bruine wedstrijdformulierenbakje terechtkomen.

Thuiswedstrijden
De aanvoerder/vervangende aanvoerder zorgt ervoor dat de wedstrijdgegevens van de gespeelde thuiswedstrijd  bij Frans Meijer in zijn bezit komen; is de wedstrijd op:

 • maandag –> uiterlijk vóór 10.00 uur  vrijdagmorgen in bezit bij Frans M.
 • donderdag –> uiterlijk vóór 10.00 uur  vrijdagmorgen in bezit bij Frans M.

LET OP: Eventuele boetes in verband met het foutief invullen of te laat inleveren van de wedstrijdgegevens komen voor rekening van het desbetreffende team!

Het aanleveren bij Frans Meijer kan op 3 manieren:
1. per scan
2. afleveren op het huisadres
3. per foto via mobiele telefoon

1. Aanleveren per scan

 • Stel je scanprogramma zo in dat het scant naar een PDF bestand (niet jpg of welk ander formaat dan ook) en zorg ervoor dat de resolutie maximaal op 330 DPI staat, zodat het bestand niet te groot wordt.
 • Scan het originele formulier.
 • Mochten er nadere gegevens omtrent de wedstrijd op de achterkant van het originele wedstrijdformulier geplaatst zijn dan dient op de achterkant van het wedstrijdnummer eveneens het wedstrijdnummer vermeld te worden en dient “deze achterkant” ook per scan aan Frans Meijer gezonden te worden.
 • Als je meer dan 1 formulier wilt inscannen scan dan 2 formulieren op 1 pagina

2. Afleveren op huisadres
Mocht de aanlevering van de wedstrijdgegevens per scan problemen opleveren dan kunnen de gegevens van de gespeelde thuiswedstrijd afgeleverd worden op het huisadres van Frans Meijer door het originele wedstrijdformulier in zijn brievenbus te stoppen. Huisadres: Clazina Kouwenbergzoom 242, ROTERDAM(wijk Prinsenland)

3. Afleveren per foto
De aflevering per foto kan geschieden mits aan de gestelde grootte, in dit geval 85.7 kb, wordt voldaan!

 

Indien punt 1 of punt 3 aan de orde is, zorgt de aanvoerder/vervangende aanvoerder ervoor dat het originele wedstrijdformulier, via het (wedstrijd)formulierenbakje of anderszins, terecht komt bij Frans Meijer.

De aanvoerder/vervangende aanvoerder plaatst het gele kopie, bij de Reguliere Competitie, en het  gele of roze kopie bij de Duo Competitie, van het originele wedstrijdformulier, na afloop van de wedstrijd, in het bruine wedstrijdformulierenbakje.

Uitwedstrijden
De aanvoerder/vervangende aanvoerder heeft 2 taken:

 1. Hij zorgt ervoor dat de wedstrijdgegevens z.s.m. worden aangeleverd bij Frans Meijer, maar uiterlijk aan het begin van de eerstvolgende maandagavond na de wedstrijd.
  Het aanleveren bij Frans Meijer kan op dezelfde manier als bij de thuiswedstrijden!
 2. Hij zorgt ervoor dat de (blauwe) kopie bij de Reguliere competitie en de (groene of gele) kopie bij de Duo competitie van het wedstrijdformulier wordt ingeleverd, via het wedstrijdformulierenbakje in de bar.

LET OP: Eventuele boetes in verband met het te laat inleveren van de wedstrijdgegevens komen voor rekening van het desbetreffende team!

Procedure in NAS (door Frans Meijer)
De verwerking van de uitslagen in het NTTB Administratie Systeem (NAS) dient door de thuisspelende vereniging verricht te worden. De wedstrijdsecretaris of een ander aangewezen bevoegd persoon dient wekelijks de uitslagen en de persoonlijke resultaten via het wedstrijdformulier in NAS in te voeren. 

Na invoer in NAS worden de uitslagen, standen en persoonlijke resultaten bijgewerkt. De uitslag zal in eerste instantie nog ‘ onder voorbehoud(ovb) worden gepubliceerd.
Pas nadat het ‘originele’ wedstrijdformulier per post of per scan door de bond is ontvangen en geverifieerd is de uitslag officieel.

De uitspelende vereniging hoeft niets in NAS te doen. Het kopie wedstrijdformulier wordt bewaard voor het geval zich calamiteiten voordoen.

Waarom is het zo belangrijk de formulieren op tijd in te leveren?
Het niet of te laat invoeren van de gegevens in NAS wordt beboet.

Nadat alle uitslagen van een bepaalde speelweek dienen uiterlijk op ZONDAG VOOR 12.00 UUR volgend op de voorafgaande speelweek te zijn ingevoerd in NAS. Het is daarom van groot belang dat alle teams hun medewerking hieraan verlenen door de wedstrijdformulieren tijdig en correct af te leveren volgens de geldende procedure. 

Bedankt voor jullie medewerking!

Aantal keer bekeken: 632

 

Aantal keer bekeken: 632