Afwikkeling wedstrijdformulieren

wedstrijdformulierenbakje

Algemeen

De thuisspelende vereniging is er verantwoordelijk dat de ondergenoemde wedstrijdgegevens correct bij de NTTB terechtkomen.

  1. Directe invoer van de ‘leidende wedstrijdgegevens op de speelavond via de NTTB app.
  2. Invulling wedstrijdformulier.

Daarom is het belangrijk dat de wedstrijdsecretaris (Frans Meijer) tijdig over de wedstrijdgegevens kan beschikken in verband controle op de juistheid en hij hierop zijn fiat kan geven aan de NTTB.

Thuiswedstrijden

Invoer op NTTB app

De aanvoerder of zijn vervanger zorgt ervoor dat wedstrijdstrijdgegevens op de wedstrijdavond worden ingebracht op de NTTB app zodat deze direct worden opgenomen in het systeem NAS bij de NTTB.

Invulling wedstrijdformulier

De aanvoerder of zijn vervanger zorgt ervoor dat de wedstrijdgegevens van het wedstrijdformulier, bij de gespeelde thuiswedstrijden, zoals voorheen bij de wedstrijdsecretaris (Frans Meijer) In het bezit komen; is de wedstrijd op:

  • Maandag: Uiterlijk vóór 10.00 uur op de daarop volgend vrijdag
  • Donderdag: Uiterlijk vóór 10.00 uur op de daarop volgende vrijdag

Het aanleveren van de wedstrijdgegevens vanaf het wedstrijdformulier bij Frans Meijer kan op 3 manieren geschieden:

  1. Per scan
  2. Aflevering op het huisadres
  3. Per foto via de mobiele telefoon

Uitwedstrijden

De aanvoerder of zijn vervanger zorgt ervoor dat de wedstrijdgegevens van het wedstrijdformulier, bij de gespeelde uitwedstrijden, zoals voorheen ingevuld worden en daarna in het bezit komen bij de wedstrijdsecretaris (Frans Meijer) aan het begin van de eerstvolgende zaterdag na de gespeelde wedstrijd.

Procedure in NAS

Het inbrengen van de uitslagen in het NTTB Administratieve Systeem (NAS) geschiedt door de aanvoerder of zijn vervanger door de input (van de uitslagen) via de NTTB app in te brengen en eerst na verificatie van de aangereikte gegevens, zowel per NTTB app als via het ingevulde wedstrijdformulier, zullen deze gegevens dan door de wedstrijdsecretaris als officieel van kracht gemaakt worden in NAS.

Aantal keer bekeken: 632

Aantal keer bekeken: 632