ALV

Elk jaar na de voorjaarscompetitie (meestal in de maand mei) wordt er een algemene ledenvergadering (ALV) gehouden.
Hierin worden belangrijke besluiten genomen en nieuwe bestuursleden gekozen.

Zodra de datum van de ALV is vastgesteld worden de leden per mail uitgenodigd en zal de datum op de homepage (onder ‘agenda’) zichtbaar zijn.

Het verslag van de ALV wordt per mail aan alle leden verstuurd.
Heb je het verslag niet gekregen of wil je een (extra) exemplaar ontvangen vraag deze dan per mail aan bij de wedstrijdsecretaris.

Aantal keer bekeken: 351