De basisregels

Een wedstrijd – best of 5 games
Een wedstrijd tafeltennis bestaat uit een aantal games. Diegene die het eerste 3 games wint heeft de wedstrijd gewonnen.

Een game
Bij een game gaat het er om wie het eerste 11 punten heeft gehaald. Daarbij moet er wel een verschil zijn van minimaal 2 punten. Dus met 11 tegen 10 punten is de game nog niet voorbij. Bij een dergelijke stand wordt er doorgespeeld tot er minimaal twee punten verschil is.

Serveren of opslaan
Wie mag beginnen met serveren bepaalt het lot. Meestal wordt dat gedaan door de tegenstander te laten kiezen in welke hand het balletje zit. Daarbij worden beide handen onder tafels gehouden.
De winnaar mag beginnen. Na twee keer serveren gaat de service naar de tegenstander. Na een stand in de game van 10-10 wordt om beurten geserveerd.

Een correcte opslag
Bij de opslag is het verplicht de bal stil in een vlakke hand te leggen en deze minimaal 16 centimeter recht omhoog te gooien. Daarna kan de bal met het batje geslagen worden. De bal moet tijdens het serveren altijd zichtbaar zijn voor de tegenstander. Ook moet de bal bij het opgooien achter de tafel blijven. Een scheidrechter kan een service afkeuren of zelfs bij een verkeerde opslag een punt aan de tegenstander toekennen.

Een let
Bij een goede service komt de bal via de eigen tafelhelft direct op de speelhelft van de tegenstander. Komt de bal via het net op die helft dan is het een let. Dat wil zeggen de opslag moet worden overgedaan.

De terugslag
Is de service in orde dan dient de tegenstander de bal terug te slaan waarbij deze niet meer zijn eigen tafelhelft mag raken maar de bal terecht komt op de tafelhelft van de serveerder. Dat mag in dit geval wel via het net gaan.

Een punt
Een speler krijgt een punt als de tegenstander de bal verkeerd opslaat of de bal verkeerd terug slaat.

Wisselen
Na elke game wordt er gewisseld van tafelhelft. Wordt er een beslissende game gespeeld, zoals een vijfde game bij een wedstrijd van 5 games, dan wordt ook gewisseld van tafelhelft als een van de speler 5 punten heeft behaald.

Dubbelspel
Bij het dubbelspel zijn er een paar afwijkende regels. Zo moet bij de opslag de bal eerst in de rechterhelft van de eigen speelhelft komen en vandaar diagonaal in de rechter speelhelft van de tegenstanders (vanuit de tegenstanders gezien).

In het dubbel slaan de spelers om de beurt. De volgorde van speler en ontvanger ligt vanaf het begin vast. Na twee keer serveren wisselen de spelers van het team van plaats, zodat de medespeler bij de volgende servicebeurt de serveerder wordt.

Na elke game wisselen serveerder en ontvanger zodanig dat een serveerder nu op de andere tegenspeler serveert.

Aantal keer bekeken: 245