Bestuur

Het bestuur wordt elk jaar opnieuw samengesteld tijdens de algemene ledenvergadering (ALV).

Samenstelling bestuur

Voorzitter Karel te Lindert  
Secretaris Ton Reijers secretaris@nttc.nl
Penningmeester Hans Stapels penningmeester@nttc.nl
Wedstrijdsecretaris, Ledenadministrateur en Functionaris Gegevensbescherming Frans Meijer wedstrijdsecretaris@nttc.nl
Bestuurslid Tom Jansen
Bestuurslid Maarten Appel  
Bestuurslid Aidan Doelman  
     

Vrijwilligers

Barcommissie Ben Hofhuis  
  Hans Stapels  
     
Fotograaf André Adams  
Website Martijn den Hoedt  
     
Redactie jaarboekje Hans Stapels  
  Frans Meijer  

Bijzondere leden

Lid van verdienste Dirk Broere (1995)
     
Erelid Ton Reijers (2024)
Fred Admiraal (2010)
  Frans Duijve † (2007)
  Wim Schuurs † (2001)

Je kan eventuele vragen en/of opmerkingen per mail sturen naar info@nttc.nl

Aantal keer bekeken: 620