Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Contributie per jaar incl. bondscontributie
2023 2024
Competitiespelers € 196,50 €204,50
Recreanten € 140,50 €142,50
55 + groep € 100,00 € 100,00

Feitelijk bestaat de contributie uit:

  1. contributie NTTC (voor zaalhuur e.d.)
  2. bondscontributie

a. contributie NTTC (per jaar)

  2023 2024
contributie NTTC (zaalhuur e.d.)
€ 120,00 € 120,00

Afgesproken is, dat de verhoging bondscontributie in hetzelfde jaar in zijn geheel doorberekend wordt aan leden.
De bondscontributie voor het volgende jaar wordt aan het eind van het huidige jaar bekend gemaakt.

b.  bondscontributie

2023 2024
Basiscontributie per jaar (1 januari t/m 31 december) € 20,50 € 22,50
Competitietoeslag senioren 1e halfjaar (voorjaar) € 28,00 € 31,00
Competitietoeslag senioren 2e halfjaar (najaar) € 28,00 € 31,00
TOTAAL € 76,50 € 84,50

De contributie wordt in het begin van het jaar in rekening gebracht en mag in twee termijnen betaald worden.

Op de pagina lidmaatschap staat informatie over het lid worden en over het beëindigen van het lidmaatschap.

Aantal keer bekeken: 469