Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Contributie per jaar incl. bondscontributie
2022 2023
Competitiespelers € 180,00 €196,50
Recreanten € 125,00 €140,50
55 + groep €9/maand €100,00

Feitelijk bestaat de contributie uit:

  1. contributie NTTC (voor zaalhuur e.d.)
  2. bondscontributie

a. contributie NTTC (per jaar)

  2022 2023
contributie NTTC (zaalhuur e.d.)
€ 105,00 €120,00

Afgesproken wordt, dat de verhoging bondscontributie in hetzelfde jaar in zijn geheel doorberekend aan leden. (eerder gebeurde dat in het jaar daarop).
De bondscontributie voor het volgende jaar wordt aan het eind van het huidige jaar bekend gemaakt.

b.  bondscontributie

2022 2023
Basiscontributie per jaar (1 januari t/m 31 december) € 20,00 20,50
Competitietoeslag senioren 1e halfjaar (voorjaar) € 27,50 €28,00
Competitietoeslag senioren 2e halfjaar (najaar) € 27,50 €28,00
TOTAAL €  75,00 €76,50

De contributie wordt per (half)jaar (vooraf) in rekening gebracht.

Op de pagina lidmaatschap staat informatie over het lid worden en over het beëindigen van het lidmaatschap.

Aantal keer bekeken: 469