Invullen wedstrijdformulier

De onderstaande gegevens dienen in elk geval correct en duidelijk leesbaar te zijn vermeld op het wedstrijdformulier:

  • Wedstrijdnummer
  • Bondsnummers
  • Setstanden en einduitslag
  • Persoonlijke resultaten * Namen en voorletter(s) spelers
  • Verenigingsnamen teamnummers
  • Handtekening aanvoerders

Bij het vermelden van de persoonlijke resultaten van de spelers dient men met het volgende rekening te houden:

1. Een wedstrijd die niet gespeeld is vanwege het niet op komen van een tegenstander telt niet mee in het persoonlijk resultaat  van beide spelers. Als gamestanden dient 3 x 11-0 te  worden ingevuld en als setstand 1-0 ( of andersom).

2. Een wedstrijd die niet is gestart vanwege opgave van een tegenstander door een blessure telt niet mee in het persoonlijk resultaat van beide spelers. Er worden geen gamestanden vermeld maar (liggende)streepjes en als setstand 1-0 (of andersom).

3. Een wedstrijd die wel is gestart maar vanwege opgave van een tegenstander door een blessure is gestaakt telt wel mee in het persoonlijk resultaat van beide spelers. Alleen de gamestanden die (eventueel) voltooid zijn en de stand waarop de wedstrijd werd gestaakt worden vermeld; in de niet gespeelde games worden streepjes gezet. Als setstand moet 1-0 (of andersom) worden genoteerd. Bij de (eventuele) overige, niet gespeelde, wedstrijden van de geblesseerde speler moeten ook streepjes worden gezet in de games maar moet als setstand 1-0 (of andersom) worden ingevuld. Deze wedstrijden tellen niet mee  in het persoonlijk resultaat.

VOORBEELD:
A speelt tegen X; opgeven in de 3e game bij de staand 11-7, 7-11 en 5-5.
Op het formulier komt dan te staan: A-X: 11-7,7-11,5-5,-,-,:0-1

Als een wedstrijd niet is gestart of niet is beëindigd dient de reden hiervan op de achterkant van het desbetreffende wedstrijdformulier te worden vermeld.

De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen van het gehele wedstrijdformulier , zowel de papieren versie(origineel) als de digitale versie (in NAS). Dus ook voor de spelersnamen, bondsnummers en persoonlijke resultaten van het bezoekende team op het papieren exemplaar.

Aantal keer bekeken: 456