Wedstrijd verzetten

Indien een of beide teams de wedstrijd niet op de vastgestelde of overeengekomen datum kan (kunnen) spelen, treedt (treden) de wedstrijdsecretaris wedstrijdsecretarissen) met de andere/elkaar in overleg teneinde een nieuwe datum vast te stellen.

De competitieleider wordt door hen beiden schriftelijk geïnformeerd over de nieuwe vastgestelde of overeengekomen speeldatum.

(Artikel 4.5 regelement NTTB-west)

Tijdig doorgeven

De competitiecommissie zal  de regels met betrekking tot het verplaatsen van wedstrijden streng handhaven.Er zal met name worden gelet op het tijdig indienen van een verzoek tot verplaatsing. Het te laat indienen van een verzoek om uitstel van een wedstrijd bij de desbetreffende competitieleider (dat wil zeggen korter dan 4 dagen voor de betreffende wedstrijd) zal, behoudens in overmachtsituaties bijvoorbeeld bij ziekte- en sterfgevallen, leiden tot het opleggen van maatregelen ( boetes en/of puntenaftrek).

Communicatie via wedstrijdsecretarissen

De competitieleiders communiceren alleen met de wedstrijdsecretarissen van beide betrokken verenigingen over het verplaatsen van wedstrijden en niet met individuele teamleden.

Aantal keer bekeken: 300